สุขภาพผู้แต่งเป็นเหตุ……มังงะ Grand Blue ก๊วนป่วนชวนบุ๋งบุ๋ง จะหยุดก๊งแอลกอฮอลบนหน้ากระดาษ อย่างไม่มีกำหนด

ข่าวร้ายของผู้ที่ติดตามมังงะซีรี่ย์ก๊งแอลกอฮอลเรื่องนี้ เมื่อ twitter หลักของมังงะ Grand Blue ก๊วนป่วนชวนบุ๋งบุ๋ง ได้แจ้งว่า มังงะเรื่องนี้ได้งดตีพิมพ์อย่างไม่มีกำหนด ในนิตยสาร good! Afternoon ฉบับล่าสุด ที่วางขายไปเมื่อ 7 […]