Jump Special Anime Festa 2020 จัดในรูปแบบออนไลน์แทน

Jump-Special-Anime-Festa-2020-จัดในรูปแบบออนไลน์แทน

ในช่วงที่โลกใบนี้ ยังคงถูกไวรัส COVID-19 ปกคลุมไปทั่ว ซะจนจะทำงานทำการ จัดอีเว้นต์ตามสถานที่ต่างๆ ก็ไม่สะดวกนัก ก็เลยทำให้บรรดาผู้จัดงานอีเว้นต์ต่างๆ จึงพากันปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แทน เพื่อลดการใกล้ชิดและสัมผัสตัวกันให้มากที่สุด ล่าสุด Jump Special Anime Festa งานอีเว้นต์ใหญ่ประจำปีของนิตยสาร Shonen Jump ในเครือ สนพ. Shueisha ก็ยังคงมีการจัดขึ้นตามปกติ เพียงแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงทำให้พวกเขาต้องจัดงานดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์แทน โดย Jump Special Anime Festa Read More …

Jump Special Anime Festa 2020 จัดในรูปแบบออนไลน์แทน

Jump-Special-Anime-Festa-2020

ในช่วงที่โลกใบนี้ ยังคงถูกไวรัส COVID-19 ปกคลุมไปทั่ว ซะจนจะทำงานทำการ จัดอีเว้นต์ตามสถานที่ต่างๆ ก็ไม่สะดวกนัก ก็เลยทำให้บรรดาผู้จัดงานอีเว้นต์ต่างๆ จึงพากันปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แทน เพื่อลดการใกล้ชิดและสัมผัสตัวกันให้มากที่สุด ล่าสุด Jump Special Anime Festa งานอีเว้นต์ใหญ่ประจำปีของนิตยสาร Shonen Jump ในเครือ สนพ. Shueisha ก็ยังคงมีการจัดขึ้นตามปกติ เพียงแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น จึงทำให้พวกเขาต้องจัดงานดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์แทน โดย Jump Special Anime Festa Read More …