Godhand Teru “หัตถ์เทวดา เทรุ” เตรียมเปิดห้องผ่าตัดอีกครั้ง กับ 4 ตอนพิเศษ

Godhand Teru หรือ หัตถ์เทวดา เทรุ การ์ตูนแนวคุณหมอเรื่องดังของ อ. Kazuki Yamamoto กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ในรูปแบบตอนพิเศษ 4 ตอนจบ ที่จะตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Shōnen […]