EDENS ZERO เตรียมระเบิดพลังมิตรภาพสะท้านจักรวาล ในรูปแบบอนิเมทีวี

หลังจากมีการเปรยมาซักพัก เกี่ยวกับประกาศสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับ EDENS ZERO ผลงานมังงะเรื่องปัจจุบันของ อ.Hiro Mashima ที่มีการระบุไว้ในนิตยสาร Shōnen Magazine ฉบับที่ 28 (วางจำหน่าย 10 มิ.ย. […]