Zatsu Tabi: That’s Journey จากมังงะสู่การเป็นอนิเมะ เผย teaser โปรโมทเตรียมฉาย 2025

ข่าวดี Zatsu Tabi: That’s Journey มังงะ slice of life การออกเดินทางของนักเขียนหน้าใหม่สุดฮีลใจ ได้ประกาศสร้างเป็นอนิเมะแล้ว! โดยได้เปิดเผยรายชื่อทีมงานหลัก teaser และภาพโปรโมท ออกมาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเผยเตรียมฉายในปี 2025!