“ATTACK ON YOSHIKI” …..เมื่อ Yoshiki กลายเป็นสมาชิกหน่วยสำรวจ Attack on Titan ในโฆษณากาแฟกระป๋อง Wonda

โฆษณาดังกล่าว เป็นอนิเมชั่นที่นำเสนอป๋าโย Yoshiki ในลุคของหน่วยสำรวจ ที่ต่อมากัดนิ้ว กลายร่างเป็นไททัน ที่คอยตีกลองจนดังลั่นสนั่นกำแพงเมือง พร้อมกันนี้ ทาง Wonda ได้เตรียมจำหน่ายกาแฟกระป๋องในลวดลายตัวละครจากอนิเมเรื่องนี้ ซึ่งมีทั้งหมด 20 แบบ อย่างไรก็ตาม […]