Masashi Kishimoto หวนคุมเนื้อเรื่องให้มังงะ Boruto อย่างเต็มตัว

หวนคุมเนื้อเรื่องให้มังงะ-Boruto-อย่างเต็มตัว

หลังจากไม่ประสบความสำเร็จ จากผลงานมังงะ Samurai 8 …. อ.Masashi Kishimoto ผู้แต่งมังงะซีรี่ย์ Naruto นินจาคาถาโอ้โฮเฮะ ได้หวนกลับมาทำในสิ่งที่ตนคุ้นเคยอีกครั้ง ด้วยการจะมารับหน้าที่แต่งเนื้อเรื่องให้กับมังงะภาครุ่นลูกของ Naruto ชุด BORUTO: NARUTO NEXT GENERATIONS อย่างเต็มตัว ภายหลังจาก อ.Ukyo Kodachi ผู้รับหน้าที่แต่งเนื้อเรื่องให้กับมังงะ เจ้าโตะน้อย Boruto มาตลอด 51 ตอน ได้ขอถอนตัวจากโปรเจ็คนี้ ….ซึ่ง Read More …