รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการรวบรวมภาพเซลและคีย์อนิเมชัน เพื่อจัดนิทรรศการเสริมท่องเที่ยว

เพื่อกันไม่ให้หลักฐานทางวัฒนธรรมถูกส่งต่อออกไปยังต่างประเทศ และเปลี่ยนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว