Shin Chūka Ichiban! ยอดกุ๊กแดนมังกร เตรียมหยิบตะหลิว ไฝว้บนจอต่อ กับอนิเมซีซั่น 2 ปี 2021

Shin Chūka Ichiban! / True Cooking Master Boy อนิเมทีวีชุดใหม่ล่าสุดของยอดกุ๊กแดนมังกร ที่จัดทำโดย NAS กับ Etsushi Ogawa ได้รับการยืนยันว่า […]