นิยาย “น้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโระมังกะ” มียอดตีพิมพ์ถึง 16 ล้านเล่ม

twitter หลักของไลท์โนเวล Eromanga Sensei หรือ น้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโระมังกะ ได้แจ้งว่า ไลท์โนเวลชุดนี้ ได้รับการตีพิมพ์ใหม่เพิ่มเติมอีกหลายเล่ม จนทำให้ไลท์โนเวลเรื่องนี้ มียอดตีพิมพ์รวมกันถึง 16 ล้านเล่มแล้ว น้องสาวของผมเป็นอาจารย์เอโระมังกะ เป็นเรื่องราวของ […]