หลังจากปิดไปเกือบปี ลานกว้าง และหลังคาวัดคิโยมิซุ เกียวโต ได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อย

แม้จะเป็นที่สงสัยว่าทำไมพื้นระเบียงใหม่ต้องเป็นสีขาว แต่เชื่อว่าสักพักก็คงชินกันไปเอง วัดคิโยมิซุนั้นถือได้ว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต ที่เพิ่งจะได้จัดพิธีให้กับการบูรณะลานไม้ และหลังคาฮอลล์หลักใหม่ พิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่จัดขึ้น ณ ฮอลล์หลักนั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 24 คน ซึ่งรวมถึงช่างก่อสร้างด้วย ที่นั่นนักบวชได้ท่องบทสวด พร้อมโปรยชิ้นกระดาษซึ่งถูกตัดไว้เป็นรูปกลีบดอกบัว การบูรณะนั้นเริ่มขึ้นในปี 2017 […]