KonoSuba: Fantastic Days x DanMachi ผสานสองอนิเมะชื่อดัง

Sumzap วันนี้ได้มีการประกาศว่ากำลังจะจัดกิจกรรมพิเศษภายในเกม KonoSuba: Fantastic Days ที่จะจับมือกับอนิเมะตะลุยดันเจี้ยนชื่อดัง Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon หรือ DanMachi กิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2021 เป็นต้นไป