รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดตัวโครงการรวบรวมภาพเซลและคีย์อนิเมชัน เพื่อจัดนิทรรศการเสริมท่องเที่ยว

เพื่อกันไม่ให้หลักฐานทางวัฒนธรรมถูกส่งต่อออกไปยังต่างประเทศ และเปลี่ยนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว

ในปัจจุบันความนิยมของภาพเซลและภาพคีย์อนิเมชั่นจากอนิเมะเรื่องดัง ๆ มีมูลค่าทางตลาดสูงมากโดยเฉพาะเมื่อถูกนำไปขายในตลาดต่างประเทศ ในทางกลับกันเท่ากับว่าญี่ปุ่นก็สูญเสียสมบัติทางวัฒนธรรมและงานศิลปะไปจำนวนไม่น้อย

เรื่องนี้ทำให้สำนักงานกิจการวัฒนธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นเตรียมเปิดตัวโครงการเพื่อรวบรวมภาพเซลและภาพคีย์อนิเมชั่นจากอนิเมะในปีงบประมาณหน้า เพื่อยับยั้งการสูญเสียสมบัติทางวัฒนธรรมไปสู่ต่างประเทศ และยังตั้งเป้าที่จะใช้สิ่งของเหล่านี้มาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดแฟน ๆ ให้มาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมากขึ้น เช่นอาจจะพิจารณาก่อสร้างที่จัดแสดงนิทรรศการโดยเฉพาะ

ในตอนนี้ยังไม่มีแผนการที่ชัดเจนออกมา แต่เชื่อว่าเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วภาพเซลและภาพคีย์อนิเมชั่นจากอนิเมะจะกลายเป็นของหายากและมีราคาสูงขึ้นแน่นอน แต่แง่หนึ่งเราก็จะได้พบของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เก็บรักษาไว้อย่างดีด้วย