รู้จักนักบุญฟรังซิสเซเวียร์กันไหมครับ ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ซึ่งสำหรับญี่ปุ่นแล้วนั้น ท่านเป็นหนึ่งในนักบุญสอนศาสนาที่เป็นผู้บุกเบิก “ศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่น” ท่านแรก ๆ โดยที่ในยุคนั้น เป็นช่วงสงครามเซนโกคุ ที่นับเป็นเวลาหัวเลี้ยวหัวล้อทางประวัติศาสตร์ที่อันตราย

ศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นช่วงเวลานั้นอยู่รอดและดำเนินมาได้อย่างไร และเกม Sengoku BASARA ได้หยิบเอาบุคคลสำคัญเหล่านี้มาดัดแปลงจนดูแปลกประหลาดไปอย่างไรบ้าง วันนี้มาคุยกันสั้น ๆ ครับ